21/04/2021 Als ouder investeren in de woning van uw kind?

Deel van de woning van uw kind kopen

Liever niet schenken of lenen? Gewoonlijk springen de ouders financieel bij door het nodige bedrag te schenken of te lenen aan hun kind. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. De ouders hebben bv. niet voldoende middelen om geld te schenken aan al hun kinderen of ze willen de controle behouden over de besteding van het geld. Een mogelijk alternatief is dan dat de ouders een bepaald aandeel in de woning van hun kind aankopen. Het kind koopt bv. 80% van de woning en de ouders de overige 20%.

Registratiebelasting Vlaanderen. Voor het kind gaat het om de zgn. enige en eigen woning. Het kan zijn aandeel in de woning dus in principe kopen tegen het gunsttarief van 6% registratiebelasting. Voor het gedeelte dat de ouders aankopen, geldt het gewone tarief van 10%.

Registratierechten Brussel en Wallonië. In Brussel en Wallonië betaalt men zoals gewoonlijk 12,5% registratierechten op de aankoop. Doordat men samen met de ouders koopt, valt men echter uit de boot voor het eventuele abattement van (maximaal) € 21.875 (in Brussel) of € 2.500 (in Wallonië).

Wat bij een latere ‘exit’?

Duidelijke afspraken maken! Doorgaans zal het kind de ouders uitkopen zodra het voldoende heeft kunnen sparen. Hierover kunnen het best de nodige afspraken gemaakt worden, bv. omtrent de te betalen prijs, de termijn waarna de ouders de uitonverdeeldheidtreding kunnen eisen, enz.

Let op!  Heeft men een hypothecaire lening gesloten voor de woning, dan heeft men mogelijk ook het akkoord van de bank nodig voor deze exit.

Volledig uitkopen. Koopt het kind het aandeel van de ouders volledig over, dan is er sprake van een zgn. uitonverdeeldheidtreding. In Vlaanderen bedraagt het verdelingsrecht in dit geval 2,5%, in Brussel en Wallonië slechts 1%. Dit verdelingsrecht is verschuldigd op de totale waarde van de woning. Gaat het bv. om een woning met een waarde van € 500.000, dan betaalt men in Vlaanderen dus € 12.500 en in Brussel en Wallonië € 5.000.

Let op!  Men moet hierbij de waarde van de woning op het tijdstip van de uitonverdeeldheidtreding in aanmerking nemen.

Gedeeltelijk uitkopen is goedkoper! Koopt het kind zijn ouders slechts gedeeltelijk uit (bv. beide ouders behouden ieder 1% in de woning), dan is het verdelingsrecht slechts verschuldigd op de uitgekochte waarde. Stel dat het gaat om een woning van € 500.000, waarbij het kind voor 80% eigenaar is en de ouders voor 20%. In dat geval wordt dus voor een bedrag van € 90.000 uitgekocht (18% x € 500.000). In Vlaanderen betaalt men dan € 2.250 (2,5% x € 90.000) en in Brussel en Wallonië € 900 (1% x € 90.000).

Tip.  De resterende 1% kan elke ouder dan via testament laten toekomen aan zijn kind.

Schenken in plaats van uitkopen? Dat is ook een mogelijkheid! In de drie gewesten betaalt men 3% schenkbelasting op de eerste schijf van € 150.000. Schenken de ouders hun aandeel in de woning aan hun kind, dan is hierop dus een schenkbelasting van € 3.000 (€ 500.000 x 20% x 3%) verschuldigd.

Bron: Tips&Advies Vastgoed, 14/04/2021
agent cut out
Contacteer ons X