27/01/2021 Welke renovaties moet u aangeven aan de fiscus?

De belasting op uw vastgoed wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Een renovatie van uw woning waarbij de bewoonbare oppervlakte wordt vergroot of waarbij het comfort verbetert, kan resulteren in een herziening van het kadastraal inkomen.

De Federale Overheidsdienst Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) stelt voor alle vastgoed een kadastraal inkomen (ki) vast. Dat is geen reëel inkomen, maar wel een fictief inkomen.

Het is de jaarlijkse nettohuur die u in normale omstandigheden zou ontvangen als het goed verhuurd was. ‘Netto’, omdat er forfaitair kosten voor onderhoud en herstelling worden afgetrokken: 40 procent voor gebouwen en 10 procent voor gronden. Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Het ki hangt enerzijds af van de kenmerken van het onroerend goed en anderzijds van de normale huurprijzen van vergelijkbare panden in de buurt. Enkele voorbeelden van fysieke kenmerken zijn het type bebouwing (open, halfopen of gesloten), de vloeroppervlakte, het aantal verdiepingen en kamers, de kwaliteit van de afwerking, een kelder, zolder, garage, centrale verwarming, het aantal badkamers…

De omgevingsgebonden factoren maken dat het kadastraal inkomen streekgebonden is. Het gaat onder meer over een gemakkelijke toegang, de situering in de gemeente en in de straat.

Welke werken hebben een impact op het kadastraal inkomen?

Het ki zal stijgen na verbouwingen die de nuttige oppervlakte en/of het comfort van het huis verhogen. Voorbeelden zijn de installatie van een extra badkamer, het ombouwen van een zolderkamer tot een slaapkamer of de plaatsing van centrale verwarming.

Ook de klassieke verbouwingen die de bewoonbare oppervlakte vergroten, zoals de aanbouw van een veranda, zullen resulteren in een hoger ki. Energiebesparende investeringen hebben voor bestaande woningen geen impact op het ki. U kunt dus isoleren, dubbele beglazing plaatsen, zonnepanelen installeren of een verwarmingsketel vervangen zonder dat uw kadastraal inkomen stijgt.

Het ki kan ook dalen, als u bijvoorbeeld een deel van de woning afbreekt en niet meer heropbouwt.

Wanneer wordt het kadastraal inkomen aangepast?

Het ki wordt aangepast als het bedrag met minstens 15 procent of minstens 50 euro wijzigt. Wordt het kadastraal inkomen aangepast, dan stuurt het kadaster een brief om u het nieuwe ki mee te delen, in het vakjargon een ‘notificatiebulletin’.

Bron: De Tijd/Netto Vastgoed, Petra De Rouck, 16/09/2020
agent cut out
Contacteer ons X