27/05/2020 Een paraaf op iedere pagina?

Een verkoper deed daar moeilijk over. De verkoper beweerde dat hij ‘iets’ getekend had, maar niet het document dat voorlag. Hij had immers enkel op de laatste pagina getekend.

Strikt juridisch moet niet iedere pagina getekend zijn. Geen enkele wettelijke verplichting schrijft voor dat elke bladzijde van het compromis geparafeerd moet zijn. Het volstaat dus dat er aan het einde een handtekening staat. Onlangs werd dit nog bevestigd door de rechter (Antwerpen, 19.11.2019) .

In de praktijk voorkomt het wel veel discussie. In de zaak waarover de rechter zich moest uitspreken, wees niets op misbruik en op de getekende bladzijde was er toch ook duidelijk sprake van een verkoop, dus kon de verkoper moeilijk zeggen dat hij van niets wist. Gaat het echt om een ‘witte pagina’ die getekend wordt, dan ligt dat dus weer anders...

Tip.  Zorg er dus toch het best voor dat er op iedere pagina een paraaf staat. Zo kan er geen discussie zijn over welke tekst er getekend werd.

Let op!  Werden er bepaalde wijzigingen manueel aangebracht, laat dan bij iedere wijziging ook een paraaf plaatsen.

Bron: Tips & Advies Vastgoed 19/05/2020
agent cut out
Contacteer ons X