06/10/2021 Zijn uw woning en tuin bestand tegen felle regen en droogte?

Met een nieuwe online tool kunt u berekenen hoe klimaatbestendig uw woning en tuin zijn. Scoort u minder goed, dan krijgt u tips om uw woning en tuin beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Dat het klimaat lelijk kan huishouden, hebben we de voorbije zomers kunnen vaststellen met snikhete temperaturen en watertekorten, maar ook hevige regenbuien en een enorme wateroverlast. ‘We zullen allemaal onze duit in het zakje moeten doen om ons aan de nieuwe realiteit aan te passen’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Veel Vlamingen weten echter niet waar te beginnen. Daarom werd een online tool ontwikkeld om vastgoedeigenaars op weg te helpen: het groenblauwpeil. Het gaat om een initiatief van het kenniscentrum voor waterbeheer VLARIO, in samenwerking met de Vlaamse Confederatie Bouw en het Vlaams Departement Omgeving.

‘Met het groenblauwpeil bieden we Vlamingen een handig instrument aan om hun eigen huis of perceel aan te passen en te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering’, zegt Demir. Ook voor architecten, ontwikkelaars, bedrijven en gemeenten kan het een hulpmiddel zijn.

Score van A tot F

Naar analogie met het energieprestatiecertificaat (EPC), dat met een score van A tot F aangeeft hoe energiezuinig uw woning is, geeft het groenblauwpeil met dezelfde letters weer hoe goed of slecht u scoort. A staat voor erg klimaatbestendig - u vangt dan de impact van de klimaatverandering tot 2050 op. Bij F is nog veel werk aan de winkel.

‘Wie bouwt volgens de huidige bouwvoorschriften - met onder meer een verplichte regenwaterput en een infiltratievoorziening - krijgt voor het blauwe luik nu de score C’, zegt Wendy Francken, directeur bij VLARIO. ‘Die kunt u nog verbeteren door meer aan waterhergebruik te doen, bijvoorbeeld met een grotere regenwaterput dan wettelijk verplicht.’

De tool is opgebouwd rond een groene en een blauwe score. De blauwe score geeft weer in welke mate u regenwater op uw perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt. De groene score peilt onder meer naar de biodiversiteit en de luchtkwaliteit in uw tuin. Planten en bomen leiden immers tot zuivere lucht, en hebben een koelend effect.

‘Als alle percelen in Vlaanderen voor het blauwe luik een score C zouden hebben, lossen we in de bebouwde omgeving de meeste waterproblemen op die ontstaan omdat water te snel afstroomt van verharde percelen’, klinkt het. Hoe meer verharding, hoe minder water doorsijpelt en in het grondwater terechtkomt.

Hittestress

Het planten van een boom is een goede manier om uw groene score te verhogen. ‘Bomen wapenen ons tegen hittestress, een grote problematiek van de klimaatverandering’, zegt Francken. Door bomen te planten kan je je klimaatbestendigheid sterk verhogen.’ Bovendien halen ze op lange termijn ook CO₂ uit de lucht, wat het belangrijkste broeikasgas is dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Al beseft Francken dat een boom niet in elke tuin past. ‘Bovendien heeft een boom tijd nodig om te groeien, en zal het planten van een of meerdere kleine exemplaren zich niet onmiddellijk vertalen in een betere score.’

Wie de tool wil raadplegen, kan dat op groenblauwpeil.be. U hoeft het perceelnummer van uw stuk grond niet te kennen om de online tool in te vullen. De tool maakt gebruik van de kaarten van Geopunt, het platform van de Vlaamse overheid waarop geografische overheidsinformatie gecentraliseerd wordt. Uw adres volstaat. Zodra de tool uw perceel gevonden heeft, kunt u aan de slag. Er wordt onder meer gevraagd naar de oppervlakte van uw dak, welk soort dak u hebt, of er een regenwaterput aanwezig is, hoe groot uw terras en/of oprit is en welk soort groen u in uw tuin hebt.

Bron: De Tijd/Netto, 02/10/2021, Sonja Verschueren
agent cut out
Contacteer ons X