20/04/2022 Uw vroegere gezinswoning belastingvrij verhuren?

 

 

De woning waar u zelf woont (de gezinswoning of ‘eigen woning’) wordt niet belast in de personenbelasting, dat in tegenstelling tot een tweede verblijf of een woning die u verhuurt. Soms is echter ook een woning die u verhuurt of een tweede verblijf vrijgesteld als ‘eigen woning’. Hoe zit dat juist?

De ene woning is de andere niet...

Tweede verblijf en opbrengstpand. Het gaat dan bv. om een vakantiewoning aan zee die u zelf gebruikt of om een woning die u bv. verhuurt aan een particulier.

Op belast? Jawel. Verhuurt u de woning niet, of verhuurt u ze aan een particulier, dan wordt u belast op het geïndexeerd ki verhoogd met 40%. Verhuurt u aan iemand die de woning beroepsmatig gebruikt, dan wordt u belast op basis van de werkelijk ontvangen huur.

‘Eigen woning’ (gezinswoning). Dat is de woning die u zelf bewoont (u bent op dat adres ingeschreven in het bevolkingsregister) en waarvan u eigenaar bent, of eventueel vruchtgebruiker, bezitter of erpachter bent.

Op belast? Neen, uw gezinswoning is vrijgesteld van personenbelasting. U moet dat kadastraal inkomen dus niet aangeven in uw belastingaangifte (art. 11 en 12, §3 WIB 92) .

Let op!  Gebruikt u uw gezinswoning deels voor uw beroep, dan moet u het gedeelte van het ki dat betrekking heeft op het beroepsmatig gebruikte deel van de woning aangeven.

Niet zelf wonen, toch ‘eigen woning’?

Als beroeps- of sociale reden. Woont u er niet zelf wegens een beroepsreden of wegens een zgn. sociale reden, dan beschouwt de fiscus dat soms toch nog als uw ‘eigen woning’ die vrijgesteld is van belasting.

Beroepsreden? Dat is bv. de te verre afstand tussen die woning en de plaats waar u normaal gezien werkt. Bv. een arts die tijdens de wachtdienst binnen een half uur aanwezig moet kunnen zijn in het ziekenhuis.

Sociale reden? Dat is bv. ziekte of ouderdom waardoor u in een rusthuis verblijft; een handicap (naar aanleiding van een ongeval) waaraan de woning niet aangepast is; intrekken bij uw ouders, omdat ze hulpbehoevend zijn; de eigen woning die te klein wordt voor een nieuw samengesteld gezin (Comm. IB 16/18; Antwerpen, 30.10.2018) .

Let op!  Het intrekken bij een nieuwe partner, zonder dat dat te maken heeft met gezinsuitbreididing, of bij de ouders blijven wonen of opnieuw bij de ouders gaan wonen wegens het comfort is geen geldige sociale reden (rb. Antwerpen, 09.11.2020) .

Intussen belastingvrij verhuren... Ja, dat kan! Verhuurt u uw vroegere ‘eigen woning’, omdat u er zelf niet meer woont wegens beroeps- of sociale redenen, dan wordt u daarop niet belast. Niet op het geïndexeerd en met 40% verhoogd ki indien u verhuurt aan een particulier, en niet op de werkelijk ontvangen huur indien de huurder de woning beroepsmatig gebruikt (circ. 6/15, 03.02.2015) .

... als intussen geen andere ‘eigen woning’! Bezit u intussen een andere woning die u zelf bewoont, dan wordt die beschouwd als uw ‘eigen woning’ die vrijgesteld is in de personenbelasting. Uw vroegere gezinswoning verliest dan het statuut van ‘eigen woning’ en de belastingvrijstelling vervalt. Voor de fiscus kunt u dus geen twee (of meer) ‘eigen woningen’ hebben (art. 5/5, §4, lid 2 Bijzondere Financieringswet) .

Woont u niet meer in uw vroegere gezinswoning wegens ouderdom, omdat de woning te klein is voor uw nieuw samengesteld gezin of omdat u dichter bij uw werk moet wonen, dan blijft ze toch uw ‘eigen’ woning. U wordt er dan niet op belast, zelfs niet als u die verhuurt. Voorwaarde is dan wel dat u intussen geen andere ‘eigen woning’ bezit. U kunt voor de fiscus immers geen twee (of meerdere) ‘eigen woningen’ hebben.

Bron :  Tips en Advies Vastgoed 25.03.2022

agent cut out
Contacteer ons X