03/03/2021 Hogere boetes voor niet-aangifte verbouwingen

Aangifte verbouwingen. Doet men een grondige verbouwing waardoor het kadastraal inkomen (ki) wijzigt, dan zal men dit binnen de 30 dagen moeten aangeven bij het kadaster. Aan de hand van deze aangifte zal het kadaster dit ki vervolgens kunnen herschatten. De aangifte moet gebeuren door de eigenaar, bezitter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed (art. 473 WIB). Er wordt hierbij voor Belgisch vastgoed geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke personen en rechtpersonen.

Nu ook voor buitenlands vastgoed. Voortaan moet men ook de grondige verbouwingen aan buitenlands vastgoed, waaraan in de nieuwe regeling een KI wordt toegekend, aangeven.

Hogere boetes! Blijkt dat men een verbouwing niet (tijdig) heeft aangegeven, dan riskeert men een boete. Door een nieuwe wet van 17.02.2021 worden deze boetes sterk verhoogd, namelijk van € 50 - € 1.250 tot € 250 - € 3.000. Deze verhoging treedt retro-actief in werking vanaf 01.01.2021 (art. 445, §5 WIB).

Bron: Tips&Advies Vastgoed, Wet van 17.02.2021, BS 25.02.2021
agent cut out
Contacteer ons X