13/01/2021 Zo leent u renteloos voor een renovatie

Wie zijn woning energetisch renoveert, kan al langer putten uit een arsenaal aan Vlaamse subsidies. Dit jaar is dat nog uitgebreid. Nieuwe eigenaars van een woning kunnen voortaan een renteloos renovatiekrediet aangaan, boven op hun hypothecaire lening.

Welke zijn de voorwaarden? Het renovatiekrediet is er voor natuurlijke personen, die een gebouw willen renoveren waarvan de hoofdbestemming ‘wonen’ is. Een gebouw waar ook andere activiteiten plaatsvinden, zoals een dokterspraktijk met woonst, een woning met een winkeltje of een huis met een kantoortje, kan ook in aanmerking komen.

Altijd mét woonkrediet

U kunt geen renteloze lening vragen voor een woning die u al bezit. Het moet gaan om een woning die vanaf 1 januari 2021 is gekocht. Er moet ook altijd een hypothecair hoofdkrediet zijn. De looptijd van het renovatiekrediet kan nooit langer zijn dan die van het hoofdkrediet.

U sluit het renovatiekrediet bij uw bank af. De rentevoorwaarden zijn dezelfde voor het renovatie- en het hoofdkrediet. Maar aan het renovatiekrediet wordt een rentesubsidie gekoppeld, die de Vlaamse overheid u jaarlijks uitbetaalt, waardoor de lening renteloos is. De banken Belfius, Axa, BNP Paribas Fortis, Triodos, VDK Bank, Crelan, Onesto en CKV bieden de lening sinds 4 januari aan. Sectorgenoten Argenta, DVV, en KBC volgen later deze maand.

Voor u uw handtekening onder het krediet kunt zetten, moet u een EPC-attest voorleggen dat niet ouder is dan 2019. Dat certificaat geeft met een label van A tot F weer hoe energiezuinig uw woning is. Alleen woningen met het energielabel E of F komen in aanmerking voor het krediet. Voor een appartement is dat D, E of F. Door grondig te renoveren kunt u die labels verbeteren.

Het maximale bedrag van de renteloze lening hangt af van hoe grondig u energetisch renoveert en van het type woning. Voor een krediet van 30.000 euro moet u uw huis opwaarderen tot minstens het energielabel C. Wilt u tot het label B gaan, dan bedraagt het maximaal ontleningsbedrag 45.000 euro. Het energielabel A levert een lening tot 60.000 euro op.

Gaat het om een appartement, dan moet u voor een renovatiekrediet van 30.000 euro minstens het energielabel B halen. Wie op het label A mikt, kan tot 45.000 euro lenen.

U moet de renovatiewerken binnen een bepaalde termijn afronden: vijf jaar na de aankoop moeten de werken achter de rug zijn. Het behalen van het vooropgestelde energielabel moet u aantonen met een nieuw EPC. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan wordt de ontvangen rentesubsidie teruggevorderd en krijgt u er een boete bovenop.

Schenking of erfenis

Wat als u een woning erft of krijgt via een schenking? Daar leent u uiteraard niet voor, waardoor u geen beroep kunt doen op de renteloze renovatielening. Maar in dat geval kunt u vanaf 2021 nog altijd bij het lokale energiehuis terecht voor een energielening+. Die wordt grotendeels volgens dezelfde modaliteiten verstrekt.

Het belangrijkste verschil met het hypothecaire renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij de aanvang renteloos wordt toegekend.

Andere premies

Bezit u al een woning van voor 2021, dan hebt u geen recht op de bovenstaande leningen. U kunt wel een beroep doen op diverse premies. Sinds dit jaar kunnen zowel bestaande als nieuwe eigenaars de zogenaamde EPC-labelpremie aanvragen als ze verbeteringen willen aanbrengen aan een energieverslindende woning.

Het bedrag van die premie hangt af van de behaalde energiezuinigheid. Voor een huis krijgt u 2.500 euro als u het label C behaalt, 3.750 euro voor het label B en 5.000 euro voor het label A. Voor een appartement bedraagt de premie 2.500 euro als het label B wordt bereikt en 3.750 euro voor het label A.

Daarnaast kunt u premies via de netbeheerder Fluvius aanvragen. Sommige werden fors opgetrokken:

  • De reguliere isolatiepremie wordt verdrievoudigd van 4 naar 12 euro per m² als er asbest verwijderd moet worden.
  • De premies voor buitenmuurisolatie en hoogrendementsglas zijn verdubbeld naar respectievelijk 30 en 16 euro per m².
  • Tot eind 2022 blijft de premie voor sloop en heropbouw van kracht, en wordt ze verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro.

De renteloze renovatielening is combineerbaar met alle premies. Wie het label E of F heeft en naar label A renoveert, kan dus een renovatiekrediet of een energielening+ tot 60.000 euro krijgen in combinatie met een EPC-labelpremie van 5.000 euro en alle individuele premies van Fluvius.

Bron: De Tijd/Netto, 9 januari 2021, Dirk Selleslagh
agent cut out
Contacteer ons X