11/11/2020 Vlaanderen lanceert campagne rond kwaliteitsnormen voor woningen

Liefst 400.000 woningen in Vlaanderen kampen met ernstige, structurele gebreken. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) lanceert daarom een campagne over de kwaliteitsnormen waar woningen in Vlaanderen aan moeten voldoen. Die liggen vast in regelgeving, maar blijkbaar zijn nogal wat mensen niet op de hoogte van die normen, die in sommige gevallen nochtans vanzelfsprekend ogen. Op de website van Wonen Vlaanderen kan iedereen nu de eisen vinden waaraan een woning moet voldoen.

De woningkwaliteitsnormen en basisbeginselen liggen vast in de Vlaamse Wooncode en het Woningskwaliteitsbesluit. Ze moeten garanderen dat iedereen in een veilige en gezonde woning kan wonen met een minimum aan comfort. Minister Diependaele merkt op dat het vooral over essentiële zaken gaat, zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. "Dat lijken elementaire zaken, maar toch ontsnappen ze regelmatig aan de nodige aandacht." Dat blijkt uit plaatsbezoeken of controles van ambtenaren van Wonen-Vlaanderen en lokale ambtenaren. "Daarbij vernemen ze dan dat de mensen, of het nu huurders of verhuurders of eigenaars zijn, eigenlijk niet of niet voldoende vertrouwd zijn met de minimale woningkwaliteitseisen en mogelijke daaruit voortvloeiende problemen." 

Sensibiliseren

Een grootschalige sensibiliseringscampagne moet daar verandering in brengen. Op de website van Wonen Vlaanderen kan men de eisen terugvinden waaraan de woning moet voldoen: ze moet stabiel en brandveilig zijn, er moet voldoende verluchting zijn, er moet een rookmelder aanwezig zijn, er mag geen opstijgend vocht in de muren zitten. "Toch ontsnappen die dingen vaak aan de aandacht", zegt Diependaele. Als een ambtenaar van Wonen Vlaanderen of van de gemeente gebreken vaststelt, kan hij de woning ongeschikt of onbewoonbaar laten verklaren. "Maar in deze fase willen we vooral sensibiliseren", aldus de minister.

Campagne-video: Youtube

Bron: persbericht minister Diependaele en CIB.be
agent cut out
Contacteer ons X