30/09/2020 Een opschortende voorwaarde, wat is dat?

Een opschortende voorwaarde houdt in dat een eventueel akkoord afhankelijk gemaakt wordt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis (typisch verkrijgen van een financiering, maar ook bv. van een omgevingsvergunning - zie ons nieuwsbericht van 16/09/2020).

Geldigheidsvereisten

Een geldige opschortende voorwaarde kan nooit afhankelijk zijn van de wil van de koper of verkoper alleen. Het al dan niet vervullen van de voorwaarde mag dus niet enkel afhangen van de goodwill van één van beide partijen.

Het is ook van groot belang de opschortende voorwaarde zo concreet en gedetailleerd mogelijk op te nemen. Bovendien dient er een termijn voorzien te worden waarbinnen de voorwaarde vervuld zal moeten worden.

Gevolgen

. de uitvoering van het akkoord staat of valt dus met het vervuld worden van de opschortende voorwaarde. Wordt deze niet vervuld binnen de voorziene termijn, dan hernemen alle partijen hun vrijheid en gaat het akkoord (de verkoop) dus niet door.

Opgelet! Het niet-vervuld zijn van de voorwaarde moet binnen de voorziene termijn worden aangetoond door de kandidaat-koper. Gebeurt dit niet of te laat, dan zal het akkoord (de verkoop) definitief gesloten zijn!

Consequenties voor de verkoper

Als de verkoper een bod onder opschortende voorwaarde aanvaardt, kan hij, zolang de termijn van de voorwaarde loopt, geen ander bod aanvaarden. Het dossier is m.a.w. ‘geblokkeerd’ zolang de opschortende voorwaarde loopt.

Een bod zónder opschortende voorwaarde is voor de verkoper dus interessanter dan één met!

Wil je toch een opschortende voorwaarde opnemen? Beschrijf deze dan zo concreet en gedetailleerd mogelijk en beperk de termijn zo kort als mogelijk.

Bespreek dit ook vanaf je eerste bod. Één keer een bod aanvaard werd zonder opschortende voorwaarde, kan je deze achteraf ook niet meer eenzijdig toevoegen!

Nog vragen? Contacteer ons gerust, we helpen je graag verder!

agent cut out
Contacteer ons X