09/09/2020 Hoe uw woning asbestveilig maken?

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijk mineraal met hittebestendige en verstevigende eigenschappen. Het bestaat uit heel kleine vezels die niet voor het blote oog zichtbaar zijn. Wanneer deze vrijkomen in de lucht, kunnen ze ingeademd worden. Inademen van asbestvezels kan op lange termijn schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is alleen gevaarlijk als u losse asbestvezels inademt. De vezels kunnen vrijkomen bij de beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Bij het inademen dringen asbestvezels zeer diep in de longen, wat ernstige ziektes kan veroorzaken. Asbestvezels inslikken of aanraken is volgens de huidige inzichten niet gevaarlijk. Toch wast u best uw handen als u asbestvezels hebt aangeraakt. Zo voorkomt u dat u alsnog vezels inademt.

Waar zit asbest in mijn woning?

Asbest is in meer dan 3.500 bouwmaterialen en toepassingen verwerkt. De stof is niet met het blote oog zichtbaar, waardoor we vaak niet weten dat asbest ook in onze eigen woning verborgen zit. In woningen of gebouwen van vóór 2001 is de kans groot dat één of meerdere asbesttoepassingen aanwezig zijn. Op de foto boven dit bericht vindt u een overzicht van de plaatsen in een woning waar u asbest vaak vindt.

Twijfelt u of u met asbest te maken hebt? Op de website www.asbestinfo.be staan enkele handige tips om asbest te herkennen.

Ben ik verplicht asbest te verwijderen?

Voert u renovatiewerken uit aan uw gebouw of woning? Dan bent u verplicht om alle materialen met asbest die eenvoudig bereikbaar worden te verwijderen. Ook als ze nog in goede staat zijn.

Wanneer u geen werken uitvoert, bent u als particulier vandaag niet verplicht om asbestmaterialen in goede staat te verwijderen.

Welke ondersteuning bestaat er?

Om het aanwezige asbest in Vlaanderen zo snel mogelijk te verwijderen, voorziet de OVAM ondersteuning voor de eigenaars van gebouwen. Lokale besturen kunnen volgende projecten organiseren aan een verlaagde prijs voor gebouweigenaars:

  • een goedkope ophaling aan huis van asbestcementafval via platenzakken of containers;
  • de aankoop van goedkoop verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcementafval veilig naar het recyclagepark te brengen;
  • de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, door een kwaliteitsvolle aannemer, eventueel in combinatie met een goedkope ophaling aan huis;
  • de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkend asbestverwijderaar (50% subsidie bij verwijderingskost).

Al die projecten maken het u makkelijker en voordeliger om het asbest in uw woning of gebouw te verwijderen. Op www.asbestinfo.be kunt u nagaan of er in uw gemeente al een asbestafbouwproject loopt.

Meer info?

Op de website www.asbestinfo.be vindt u meer informatie over asbest. Of spring eens binnen op kantoor!

Bron: Hoe uw woning asbestveilig maken? brochure uitgegeven door de OVAM 
agent cut out
Contacteer ons X