02/09/2020 Geen verlaagd tarief als koper al een woning bezit?

Een koper wil een gezinswoning in Vlaanderen aankopen, maar hij is reeds (mede- )eigenaar van een ander pand. Komt hij dan niet in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6% en is daar in sommige gevallen nog iets aan te doen?

Verlaagd tarief gezinswoning

6% in plaats van 10%. Sinds 01.01.2020 betaalt u in Vlaanderen bij aankoop van uw (enige) gezinswoning een verlaagd tarief van 6% of 5% (bij ingrijpende energetische renovatie), tot zelfs 1% (bij aankoop beschermd monument), i.p.v. 10%.

Niet als koper andere woning 100% bezit. Om dit verlaagd tarief te krijgen, mogen de kopers evenwel noch afzonderlijk, noch gezamenlijk al voor de geheelheid volle eigenaar (m.a.w. 100% volle eigenaar) zijn van een woning of bouwgrond in België of in het buitenland.

Meerdere kopers, wat dan? Koopt u samen met een tweede koper de gezinswoning én is enkel de tweede koper 100% volle eigenaar van een bouwgrond of woning en u zelf niet, dan kunt u uw aandeel wél aankopen tegen het verlaagd tarief.

Geldt ook voor geërfd vastgoed. Ook het bezit van een bouwgrond of woning in volle eigendom uit een nalatenschap (en zelfs het bezit van een caravan of chalet) belet de toepassing van het verlaagd tarief.

Onverdeeld vastgoed is geen probleem! De koper mag niet voor 100% eigenaar zijn van een bouwgrond of woning, maar mag wel bv. voor 99% eigenaar zijn. Hetzelfde geldt als hij enkel het vruchtgebruik of de blote eigendom bezit.

Let op!  Voorwaarde is dan wel dat hij de eigendom niet deelt met de andere kopers. Ze mogen immers ook niet samen de 100% eigendom bezitten. Indien de koper A bv. maar voor 99% eigenaar is van een andere woning, komt hij in aanmerking. Die resterende 1% eigendom mag dan niet bij koper B zitten.

Een tweede woning na de verkoop? Verkrijgt hij een woning na de verkoop, dan is dat geen probleem. De voorwaarde wordt immers beoordeeld op moment van aankoop (de datum van de akte), niet achteraf. Na de aankoop kunt u dus andere woningen, bouwgronden, … voor 100% in volle eigendom verwerven.

Is daar een mouw aan te passen?

Door de andere woning spoedig te verkopen. Als de koper bij de aankoop van de gezinswoning zich ertoe verbindt om het ‘verhinderend onroerend bezit’ te verkopen binnen één jaar na de aankoop (datum van de akte), kan hij toch het verlaagd tarief bekomen.

Vooraf een deel schenken of verkopen. De kandidaat-koper kan ook vóór het sluiten van de akte een deel van zijn eigendom (bv. 5% of de blote eigendom) verkopen, schenken, enz. aan bv. een van zijn kinderen, zodat hij niet langer 100% bezit.

Let op!  Gaat het om een zeer klein deel (1% of minder in vruchtgebruik of blote eigendom) zeer kort vóór de aankoop, dan zou de Vlaamse Belastingdienst eventueel fiscaal misbruik kunnen inroepen. Er zijn echter geen gevallen bekend.

Brengt dat veel kosten mee? 1% van een onroerend goed verkopen of schenken kost niet veel, nl. 1% van de waarde, maar houd ook wel rekening met de aktekosten.

Let op!  Als u daarna de situatie wilt terugdraaien, kost dit in Vlaanderen relatief veel, vermits dat een verdeling is en in principe 2,5% kost, berekend op 100% van de waarde (niet op 1%), met ook opnieuw aktekosten.

agent cut out
Contacteer ons X