26/08/2020 Bouwers besparen pak geld door uitstel strengere isolatienormen

Sinds begin 2018 hanteert de overheid een allesomvattende duurzaamheids-indicator: het S-peil, wat staat voor schilpeil. Het is een maat voor hoeveel energie een woning nodig heeft om de temperatuur op peil te houden.

Verstrenging

In Vlaanderen zou het S-peil voor nieuwbouw op 1 januari 2021 verstrengen van S31 naar S28. De Vlaamse regering heeft vorige maand beslist dit met een jaar uit te stellen. Naar verluidt heeft dat weinig te maken met corona en met de noodkreten uit de bouw. De Vlaamse regering wil een evaluatieperiode invoeren over de zin van de verstrenging van deze norm.

Sommige experts zijn ervan overtuigd dat de beperkte hogere energiewinst door de verstrenging van het S-peil niet opweegt tegen de hogere isolatiekosten. Niet alleen vanwege de steeds langere terugverdientijden. De bijkomende energiewinst gaat ook ten koste van de CO2-uitstoot bij de productie en het transport van de populaire materialen polyurethaan (PUR) en (polyisocyanuraat) PIR.

'Het is zinvoller meer in te zetten op hernieuwbare energietoepassingen, technieken en lokale energie-uitwisseling. Die hebben wel geen impact op het S-peil, maar dat S-peil mag geen doel op zich zijn', benadrukt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Belangrijke uitgave

Isolatie is een belangrijk deel van de factuur van een woning geworden. Voor een kleine woning moet men rekenen op een totale kostprijs van 6.317 euro, voor een grote woning is dat 14.213 euro.

De VCB berekende dat de kandidaat-bouwer door het uitstel van S28 gevrijwaard blijft van een meerfactuur van meer dan 900 euro voor een kleine woning, meer dan 1.400 euro voor een middelgrote woning en meer dan 2.000 euro voor een grote woning.

Duurdere materialen

En dat is nog niet alles. De prijzen (per vierkante meter) van de populaire PUR en PIR, goed voor 90 procent van alle isolatie, zitten in de lift. In september stijgen ze met 10 à 12 procent. Verdere stijgingen zijn niet uit te sluiten. De factuur kan dan nog hoger oplopen dan de federatie berekende.

Renovatie

Nieuwbouw is vandaag al zeer duurzaam. De grootste energiewinsten moeten de komende jaren onder meer komen van het gedegen isoleren van de bestaande woningen. Tegen 2050 dienen alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te zijn.

Bron: De Tijd/Netto, 25/08/2020, Patrick Luysterman
agent cut out
Contacteer ons X