08/07/2020 Een terras op mijn plat dak?

Toen we tijdens de coronalockdown ‘in ons kot’ moesten blijven, beseften we plots hoe zalig een tuin of terras kan zijn. Maar niet iedere woning beschikt over veel buitenruimte. Kan een dakterras soelaas bieden?

Architecte Sofie De Clercq (De Clercq + Declercq) woont in Brussel en krijgt wel vaker de vraag om dakterrassen te ontwerpen. ‘Zo’n terras is ideaal om van de zon te genieten, ook al is het perceel fout georiënteerd. Ik heb ooit een dakterras ontworpen dat zich achter de voorgevel van een kleine rijwoning bevindt. De bewoners hadden een stadstuin en nog een tweede dakterras aan de achterzijde, maar het zuiden bevond zich aan de straatkant. Die oriëntatie maakte dat het fijn was om ook aan de voorgevel een terras te maken. En dus hebben we hun dak letterlijk opengegooid en dat over de hele breedte van de woning. De nieuwe voorgevel bevindt zich twee meter naar achteren en bestaat uit grote raampartijen. Tussenin hebben we een heerlijk dakterras geïnstalleerd.’

Groot potentieel

In veel steden zijn herenhuizen voorzien van een achterbouw met een plat dak. Veel van die daken worden (nog) niet gebruikt, wat maakt dat het groeipotentieel voor dakterrassen oneindig groot lijkt. Maar mag u zomaar uw plat dak ombouwen tot een dakterras?

‘Nee, dat kan niet zomaar’, vertelt architecte Liesbet Bemong van Sfar. ‘U moet zich uiteraard aan de stedenbouwkundige voorschriften houden, maar ook met bepaalde technische modaliteiten moet u rekening houden. Zo mag de afwatering niet worden bemoeilijkt.’

Op een plat dak is het de bedoeling dat het regenwater naar de afvoerput kan lopen en dat moet ook zo blijven als u een dakterras installeert. Dat betekent dat de vloerafwerking voldoende waterdoorlatend moet zijn. Op die manier kan het regenwater via het onderliggende plat dak naar de afvoer lopen.

‘U kunt met tegels werken, maar dan is het wel nodig om de voegen open te houden en verstelbare pootjes onder de tegels te plaatsen’, legt De Clercq uit. ‘Zo kan het regenwater gemakkelijk weg. Ook de uitvoering van de werken moet met kennis van zaken gebeuren, liefst door vakmannen. Zo vermijdt u dat de waterdichting per ongeluk geperforeerd wordt. Dan zou er water via het plafond in de onderliggende verdieping binnensijpelen.’
Behalve de afwatering moet u rekening houden met het draagvermogen van uw terras. ‘Dat draagvermogen kunt u laten bepalen aan de hand van stabiliteitsberekeningen’, aldus Bemong.

De meeste platte daken zijn beloopbare daken. Dat betekent dat ze stevig genoeg zijn om erover te lopen. Dat is logisch. Dakwerkers moeten erop kunnen om herstellingen uit te voeren. Een dakterras brengt evenwel veel gewicht met zich mee. Bovendien gaat het om een ‘blijvend’ gewicht, dat is iets anders dan een dakwerker die even op het dak loopt.
Om het dak niet te beschadigen, moet u een terrasvloer aanleggen. Maar zo’n vloer betekent uiteraard extra gewicht. Hout is daarbij een goede optie, omdat dat een erg licht materiaal is, zeker in vergelijking met betontegels. U wilt uw terras allicht ook aankleden met planten, om wat sfeer te creëren. Maar ook plantenbakken geven extra gewicht. Als u ook een jacuzzi op uw terras wilt installeren, dan moet u er rekening mee houden dat een gevulde jacuzzi al snel een ton weegt.

Vergunning geweigerd

‘Ook al klopt het technische plaatje voor 100 procent, dan nog moet u altijd rekening houden met de stedenbouwkundige voorschriften. Een aanzienlijk deel van de vergunningsaanvragen voor dakterrassen wordt geweigerd. Die weigeringen hebben meestal te maken met de privacy van de buren. Een rechtstreeks uitzicht op de tuin of eigendom van de buren wordt doorgaans afgewezen, tenzij u een afstand van minstens 1,90 meter uittrekt tussen uw terras en het eigendom van uw buurman.’

In nieuwe gebouwen of in onlangs ontwikkelde verkavelingen is meteen duidelijk of een dakterras vergund is. In een nieuw verkavelde zone wordt in de verkavelingsvoorschriften opgenomen of dakterrassen toegelaten zijn. En zo ja: op welke verdieping of op welke hoogte.
‘Toch merken we dat in verkaveld gebied slechts weinig bouwlustigen voor een dakterras kiezen, ook al is dat toegelaten’, zegt Bemong. ‘Wie een grote tuin kan aanleggen, voelt niet meteen de nood er een dakterras bij te nemen.’

‘In nieuwe appartementsgebouwen die door projectontwikkelaars worden gerealiseerd, meestal in de stadsrand, zien we wel meer en meer dakterrassen op de hogere verdiepingen. Vaak gaat het om stijlvolle penthouses. Een dakterras maakt het plaatje helemaal af. Die dakterrassen zijn ingetekend op de originele plannen en als dusdanig vergund.’
‘Voor bestaande woningen is dat een stuk complexer. Als eerste vuistregel geldt dat u de originele plannen moet inkijken. Als op de vergunde plannen een plat dak ingetekend staat, dan hoort dat een plat dak te blijven, tenzij u een bijkomende stedenbouwkundige vergunning aanvraagt en krijgt om er een terras van te maken.’

Er komen ook oudere herenhuizen op de markt waar een terras is aangelegd op een van de platte daken van de bijgebouwen, zonder dat daar ooit een vergunning voor werd aangevraagd. U doet er goed aan de technische kwaliteiten van het dakterras te controleren, want wel vaker doen zich problemen met de stevigheid en de afwatering voor. Bovendien moet u een regularisatieaanvraag indienen.

agent cut out
Contacteer ons X