24/06/2020 Nieuwe regels inzake elektrische keuringen

Sinds 01.06.2020 wijzigde het zgn. AREI, de federale wet rond elektrische installaties en keuringen. Wijzigt er ook iets in de verplichtingen bij een verkoop?

Elektrische keuring verplicht bij verkoop van woning.Even opfrissen... De verkoper van een woning is verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen. Hierover moet in de akte een vermelding staan. Hierop is wel een uitzondering mogelijk indien koper en verkoper het erover eens zijn dat dit overbodig is, bv. bij volledige vernieuwing of afbraak, en de nodige formaliteiten naleven.

Positief of negatief. Van belang is dat het keuringsattest er is bij de verkoop, niet of het positief of negatief is. Is het attest negatief, dan kan de verkoop doorgaan, maar moet de koper de opmerkingen binnen de 18 maanden na de verkoop in orde brengen en moet hij een herkeuring vragen. Een positief keuringsattest is 25 jaar geldig.

Goed om te weten. Elektrische installaties die geplaatst zijn na 01.10.1981, beschikken in principe al over een zgn. gelijkvormigheidsverslag. Enkel als dit ontbreekt of meer dan 25 jaar oud is, is een keuring nodig.

Wat wijzigde er sinds 01.06.2020? Het zgn. AREI werd intussen vervangen door een nieuwe versie. Het keuringsattest ziet er na 01.06.2020 anders uit. De keuringen van vóór 01.06.2020 blijven wel behouden.

Wijziging voor gemengde woning privé-beroep. Voor een pand dat een woning, maar ook een ruimte voor beroepsactiviteiten bevat, bv. een artsenpraktijk, was tot nu toe een keuring om de 25 jaar voldoende. In het nieuwe AREI valt het beroepsdeel onder de niet-huishoudelijke installaties. Na de eerste keuring volgens het nieuwe AREI moet de volgende keuring gebeuren binnen de vijf jaar.

Verkoop van een handelspand. Bij de verkoop van een handelspand is een keuring nog steeds niet verplicht. Het nieuwe AREI voorziet nu wel dat de verkoper van een handelspand een volledig dossier (keuring, schema’s en plannen, ...) moet bezorgen aan de nieuwe eigenaar. Hij moet dat dossier bovendien ter beschikking stellen van een eventuele huurder van het pand.

Bron: Tips & Advies Vastgoed, 12/06/2020
agent cut out
Contacteer ons X