10/06/2020 Tijdig verhuisd?

De koper verhuist niet onmiddellijk naar zijn nieuwe gezinswoning en behoudt daarom ook nog een tijd zijn oude woning. Wanneer moet hij omwille van de verkooprechten ten laatste verhuizen en/of zijn bestaande woning verkopen?

Wanneer moet koper zich domiciliëren?

Momenteel binnen de twee jaar. Het tarief voor de verkooprechten op een enige gezinswoning bedraagt sinds 01.01.2020 6% (i.p.v. voorheen 7% – normaal 10%). Om dit verlaagd recht te behouden, is momenteel vereist dat de koper binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte zijn domicilie plaatst op het adres van de gekochte woning.

Tip 1.  Indien hij een zgn. ingrijpende energetische renovatie uitvoert, wordt het tarief verlaagd tot 5% sinds 01.01.2020 (i.p.v. voorheen 6%). In dat geval bedraagt die ‘domiciliëringstermijn’ trouwens geen twee jaar, maar vijf jaar.

Tip 2.  Bij aankoop van een beschermd monument met investeringsverplichting om te bewonen als enige gezinswoning, bedraagt het tarief slechts 1% (ongewijzigd voorzien sinds 01.06.2018) én daarvoor moet u wel weer binnen de twee jaar de inschrijving nemen op het adres van het monument.

Uitstel dankzij corona! Vlabel voorziet extra tijd. De coronacrisissituatie heeft Vlabel, de Administratie (en dus niet de wetgever), doen inzien dat door de coronamaatregelen een tijdige domiciliëring voor sommige kopers moeilijk wordt. Daarom wordt de tweejaarstermijn op vandaag al verlengd tot 30.09.2020.

Tip.  De koper hoeft zich dus geen zorgen te maken als het nog even duurt voor er een nieuwe regeling definitief goedgekeurd wordt. Uw klant kan vandaag al rekenen op extra tijd, zonder dat hij dit hoeft aan te vragen of te melden!

Nieuwe regeling op komst

Van twee naar drie jaar. In het Vlaams Parlement is het ontwerpdecreet nu in behandeling om de termijn van twee jaar te verlengen naar drie jaar. Dit werd ook al goedgekeurd door de regering. Bij grondige renovatie- of verbouwingswerken kan twee jaar immers krap zijn om tijdig aan die domicilieverplichting te kunnen voldoen.

Tip.  Bij aankoop van een beschermd monument gaat de termijn zelfs van twee jaar naar vijf jaar.

Retroactief van toepassing! Als het decreet goedgekeurd wordt, gebeurt dit retroactief met ingang van 01.06.2018. Met andere woorden: voor iedereen die gekocht heeft met de nieuwe regeling van verlaagd tarief (6 of 7%) voor de enige gezinswoning, die van toepassing was vanaf die datum, zal de lopende termijn verlengd worden.

Wanneer oude woning verkopen?

Binnen het jaar. Is er bij aankoop van een gezinswoning nog een ‘verhinderend onroerend goed’, dan krijgt de koper nog altijd het lagere tarief indien hij zich verbindt om dit binnen het jaar te verkopen.

Ook hier een verlenging o.w.v. corona. Indien die termijn momenteel dreigt af te lopen, hoeft de koper zich geen zorgen te maken. Ook deze termijn wordt verlengd tot 30.09 e.k.

Ook van belang voor meeneembaarheid. De authentieke akte van de nieuw aan te kopen gezinswoning – al dan niet tegen verlaagd tarief – moet in principe verleden worden binnen de twee jaar na de authentieke akte van de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Ook die termijn van twee jaar wordt verlengd tot 30.09.2020, zodat u meer tijd heeft voor de akte van aankoop

Bron: Tips & Advies Vastgoed 02/06/2020
agent cut out
Contacteer ons X