15/04/2020 Je woning verkopen bij beëindiging van je relatie?

Voor het antwoord op deze vraag gaan we er even van uit dat je zelf volledig eigenaar bent van de woning in kwestie. Is je ex-partner namelijk deels mede-eigenaar, dan zal je sowieso diens akkoord nodig hebben.

Voor het overige hangt alles af van het 'statuut' dat jullie relatie had. Gaat het om een loutere feitelijke samenwoning, dan kan je je woning op eigen initiatief te koop zetten, zonder inmenging van je ex-partner. Het feit dat deze zijn of haar domicilie nog zou hebben op het adres in kwestie, doet daarbij niet ter zake.

Hadden jullie echter een wettelijke samenwoning afgesloten, dan voorziet de wetgever wel in een bescherming van de 'gezinswoning'. Dit houdt in dat je je woning niet zal kunnen verkopen, tenzij mits akkoord van je ex-partner. Zelfs al gaat het dus om jouw eigen woning!

TIP: Zit je echter in dergelijke situatie, weet dan dat je vrij makkelijk een einde kan maken aan de wettelijke samenwoning. Dit kan namelijk eenzijdig, door middel van een schriftelijke verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Waren jullie getrouwd? Dan bestaat er eenzelfde bescherming voor de gezinswoning en zal je dus niet kunnen verkopen zonder akkoord van je ex-partner, zelfs al gaat het om je eigen woning. Alleen is het omslachtiger een einde te maken aan een huwelijk dan aan een wettelijke samenwoning.

agent cut out
Contacteer ons X