22/06/2022 Digitale watermeters tegen eind 2030

Na de digitale elektriciteits- en gasmeters zullen er in de toekomst ook digitale watermeters komen. De Vlaamse Regering verleende op 3 juni ll. haar goedkeuring aan het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het ontwerp heeft als doelstelling om waar technisch mogelijk uiterlijk tegen 31 december 2030 een digitale watermeter in alle aftakkingen van het openbaar waterdistributienetwerk te voorzien. Het ontwerp van decreet wordt voor definitieve goedkeuring overgemaakt aan het Vlaams Parlement.

Een analoge watermeter heeft uitsluitend de mogelijkheid om een verbruikt volume water op mechanische wijze te registreren waar digitale watermeters uitgerust kunnen worden met functionaliteiten die noodzakelijk zijn voor een betere opvolging van het waterverbruik, een tijdige detectie van lekverliezen en de preventie van terugstroming. Ook moeten ze bijdragen aan een duurzamer waterverbruik en een correctere facturatie.

Bron : BIV Nieuwsbrief 22/6/2022

agent cut out
Contacteer ons X