15/06/2022 Boete tot 5.000 euro voor wie niet over EPC gemeenschappelijke delen beschikt

 

Sinds 1 januari 2022 moeten grote appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden over een EPC gemeenschappelijke delen (EPC GD) beschikken. Uit een recente steekproef van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt echter dat 20% van deze  gebouwen nog niet over een geldig EPC GD beschikt. Nochtans kunnen de boetes bij controle oplopen tot 5000 euro. Het betalen van een boete betekent overigens geen vrijstelling: de eigenaar of VME zal nadien nog altijd een EPC GD moeten laten opmaken, om een nieuwe sanctie te vermijden. 

Wie een appartement te koop of te huur stelt, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) van het appartement kunnen voorleggen aan de koper of huurder.  Sinds 2022 is ook een EPC verplicht voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Bij de gemeenschappelijke delen horen de constructieve gebouwdelen (daken, buitenmuren en vloeren, maar ook vensters, deuren en verlichting van de gemeenschappelijke ruimten zoals de gang of de inkomhal) en collectieve installaties (voor verwarming, ventilatie, warm water, zonne-energie). Dit EPC vult het EPC voor een wooneenheid aan. 

Dit EPC, ook EPC GD genoemd, is verplicht voor elk appartementsgebouw, ook zonder dat het verkocht of verhuurd wordt. Het geeft informatie over de energiezuinigheid van de delen en installaties van het appartementsgebouw die door de eigenaars samen worden beheerd. Het EPC GD maakt het werk van de energiedeskundige die een EPC opmaakt voor een appartement gemakkelijker, en het zorgt ervoor dat een syndicus maar eenmaal toegang moet geven tot het stooklokaal en maar eenmaal stavingsstukken moet bezorgen. 

Gefaseerde invoering

Sinds 2020 kan het EPC GD worden opgemaakt. Omdat voor minstens 130.000 gebouwen zo een EPC GD moet worden opgemaakt, is de verplichting gefaseerd ingevoerd. 

Sinds 1 januari 2022 moeten de grootste appartementsgebouwen, met 15 of meer gebouweenheden, over een EPC GD beschikken. Dat gaat in Vlaanderen over meer dan 10.000 appartementsgebouwen. Bij het niet tijdig beschikken over een geldig EPC legt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) aan de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars (VME) een administratieve geldboete op tussen 500 en 5000 euro, afhankelijk van het aantal aanwezige gebouweenheden (= appartementen, winkels, kantoren, …) binnen het gebouw.

Het VEKA heeft eind mei 2022 een eerste steekproefcontrole uitgevoerd bij 150 van de grootste appartementsgebouwen in Vlaanderen. Uit deze steekproef blijkt dat 20% van deze gebouwen nog niet over een geldig EPC van de gemeenschappelijke delen beschikt. De eigenaars, syndicus of VME's van deze gebouwen kregen een brief met de mededeling dat er een boete zal worden opgelegd van 5000 euro voor het niet tijdig beschikken over het EPC. Het betalen van deze boete geeft evenwel geen vrijstelling om over dit EPC te beschikken: de eigenaar of VME zal ook nog een erkend energiedeskundige type A moeten contacteren om een EPC GD te laten opmaken, om een nieuwe sanctie te vermijden.

Tegen 1 januari 2023 moeten de middelgrote appartementsgebouwen (een 60.000-tal), met 5 tot en met 14 gebouweenheden, over een EPC GD beschikken. Ook bij deze groep merkt het VEKA op dat momenteel nog geen 15% van deze gebouwen over een geldig EPC van de gemeenschappelijke delen beschikt. Voor deze groep gebouwen worden de controles op de aanwezigheid van het EPC GD in het voorjaar van 2023 opgestart. De eigenaars van deze gebouwen moeten dringend in actie schieten en een erkend energiedeskundige type A contacteren, als ze een sanctie willen vermijden.

De kleine appartementsgebouwen met minder dan 5 gebouweenheden (waarvan minstens 2 appartementen) tot slot, moeten uiterlijk op 1 januari 2024 over het EPC GD beschikken.

Bron : CIB Nieuws 13 juni 2022

agent cut out
Contacteer ons X