13/04/2022 Vijf sleutelmomenten om uw brandverzekering te herzien

Vijf sleutelmomenten om uw brandverzekering te herzien

bron : De Tijd

 

Zijn er grote veranderingen in uw leven, dan zou uw brandverzekering mee moeten evolueren. Denk maar aan verbouwingen. De meeste verzekeraars passen een evaluatiesysteem toe op basis van het aantal ruimtes in uw woning. Als u kamers toevoegt, doet u er goed aan dat te melden aan uw verzekeraar. ‘Anders dreigt een onder- of oververzekering’, zegt AXA-woordvoerder Gianni De Muynck. We overlopen de belangrijkste momenten om uw polis te controleren.

1. U verhuist

Bij een verhuis kunt u uw brandverzekering meestal niet zomaar, ongewijzigd, overzetten. ‘Een nieuw adres is een nieuw risico. Het contract wordt aangepast en er wordt een nieuwe premie berekend’, zegt Stéphan Brogniez, hoofd customer solutions bij Yuzzu. ‘Zelfs als het aantal ruimtes en de aard van het gebouw gelijk blijven, kunnen andere elementen wijzigen. Verhuist u van het platteland naar de stad, dan zal dat een impact hebben op de dekking diefstal of natuurrampen’, zegt Gerrit Feyaerts, woordvoerder van AG Insurance.

 

Wordt een huurder eigenaar of andersom, dient hij ook zijn woonverzekering te laten herzien. ‘In Vlaanderen bent u verplicht uw huurdersaansprakelijkheid te verzekeren’, zegt De Muynck. Want bij schade aan de woning, of die van uw buren, kunt u verantwoordelijk gehouden worden. Sinds 1 januari 2019 moet u bovendien een woningverzekering hebben die brand en waterschade dekt. Dat is niet van toepassing voor huurovereenkomsten die voor die datum zijn afgesloten. Bijkomend kunt u uw inboedel laten verzekeren. Dat is niet verplicht, maar het is voor huurders geen slecht idee.

Als u een nieuwe woning koopt maar even in een gehuurd pand blijft wonen, hebt u een verzekering nodig voor beide adressen.

 

De verhuurder is dan weer verplicht de woning, of het appartement, te verzekeren. Bij appartementsgebouwen gebeurt dat doorgaans via een blokpolis, die ook de schade aan de algemene delen van het gebouw regelt. ‘Wanneer u eigenaar van het appartement wordt, kunt u de huurdersaansprakelijkheid opzeggen en aansluiten bij de blokpolis. Als u een huis koopt, kunt u een brandverzekering voor eigenaars afsluiten’, zegt De Muynck. ‘U verzekert dan best het gebouw en de inboedel’, zegt Feyaerts.

 

2. De periode voor uw verhuis

Bij een verhuizing woont u vaak even tegelijk in de oude en in de nieuwe woning. U trekt misschien niet direct in omdat u de woning eerst wil opfrissen. ‘Daarom voorzien verzekeraars gewoonlijk in een dekking voor het gebouw en de inhoud die op beide adressen geldt, meestal voor een vaste periode, bijvoorbeeld drie maanden, vanaf de datum van verhuizing. Daarna vervalt de dekking op het oude adres en geldt het contract alleen voor het nieuwe adres’, zegt Barbara Van Speybroeck, de woordvoerster van de verzekeraarsfederatie Assuralia.

‘Ook als u van een appartement, met een goedkope verzekering, verhuist naar een grote villa, blijft u volledig gedekt voor beide woningen’, zegt Feyaerts. Soms volstaat de overgangsperiode niet. ‘Stel, u koopt een nieuwe woning, maar blijft even in een gehuurd pand wonen. Dan hebt u een verzekering nodig voor beide adressen’, waarschuwt De Muynck.

3. U bouwt

Tijdens de bouw van uw woning kunt u een verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) aangaan. ‘De aannemer die de werken uitvoert, sluit meestal zelf een ABR-verzekering af. Die dekt eventuele schade aan het gebouw en aan derden tijdens de werkzaamheden’, zegt Van Speybroeck.

Het is vooral interessant zelf een ABR te regelen als u werkt met meerdere aannemers. Na elke oplevering gaat het risico op schade over van de aannemer op u. En dat terwijl het bouwproject nog loopt en de kans reëel is dat de al gerealiseerde delen beschadigd raken. De prijs van een ABR-polis is altijd maatwerk. Allerlei factoren zoals de complexiteit en de duur van de bouwwerken spelen een rol. ‘De ABR-dekking stopt in principe bij de oplevering van het gebouw. Tenzij er door onderhoudswerken een verlenging nodig is’, zegt Van Speybroeck.

Wees u ervan bewust dat die verzekering nooit schade dekt die veroorzaakt werd door doe-het-zelvers. Voor een appartement of een sleutel-op-de-deurwoning hebt u de verzekering niet nodig. De bouwonderneming is dan verantwoordelijk voor uw werf. Die verantwoordelijkheid gaat pas naar u over bij de voorlopige oplevering.

Daarna hebt u de mogelijkheid om uw huis te verzekeren via een woonverzekering. Die is niet verplicht, maar vaak zal uw bank erop aandringen als voorwaarde voor een lening. ‘De waardebepaling van de woning is gebaseerd op de situatie na de werken. De meeste dekkingen zijn dus direct verworven. U hoeft enkel te melden wanneer u intrekt met uw inboedel’, zegt Feyaerts. Als het ontwerp tijdens de werken wordt aangepast of verbeterd, breng uw makelaar dan op de hoogte. ‘Als de plannen uitgebreid worden, zult u meer dekking nodig hebben en een hogere premie betalen’, zegt De Muynck.

4. U bezit waardevolle voorwerpen

Mogelijk bezit u waardevolle voorwerpen, zoals kunst of juwelen. ‘De dekking diefstal is een betalende optie. Daarbij is in maximale dekkingen voorzien per voorwerp. Denk eraan een inventaris op te stellen van alle waardevolle spullen. Dat kan helpen bij de afhandeling van een schadedossier’, zegt De Muynck.

‘Bij onze brandverzekering ligt het plafond op 200.000 euro per gedekt voorwerp. Bij diefstal op 2.000 euro per verzekerde ruimte’, zegt Feyaerts. In een woning met vijf plaatsen loopt de dekking dus op tot 10.000 euro. ‘Via een uitbreidingspakket kan de dekking ook verdubbeld worden’, vult Feyaerts aan.

Unieke stukken, zoals kunst en verzamelobjecten, kunt u laten schatten door een specialist van de verzekeringen. Zo kunt u bij schadegevallen discussies over de waarde vermijden.

5. U gaat uit elkaar

Stel dat u in de woning blijft wonen en uw partner verhuist. ‘U laat uw makelaar het best weten wanneer uw gezinssamenstelling wijzigt. Als het contract nog niet op uw naam stond, moet u dat laten aanpassen’, zegt De Muynck. ‘Blijft de verzekering op naam van de partner die vertrekt, dan komt de verzekeraar mogelijk niet tussen bij een schadegeval. Want de verzekerde heeft dan geen ‘belang’ meer in het verzekerde goed’, zegt Feyaerts. In de praktijk is de kans daarop relatief klein, omdat de vertrekkende partner dan de verzekering moet blijven betalen.

agent cut out
Contacteer ons X