09/02/2022 Hebt u een energieattest nodig bij verkoop sloopklare woning?

Hebt u een energieattest nodig bij verkoop sloopklare woning? Bij de verkoop van een huis moet de verkoper een aantal documenten kunnen voorleggen. Maar is dat ook zo als de koper de woning gaat slopen en heropbouwen? Om kopers te beschermen moet u als verkoper van een woning een reeks attesten voorleggen. Maar sommige woningen zijn er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is dan renoveren. Daarom verlaagde de federale regering het btw- tarief voor sloop en heropbouw van 21 naar 6 procent. Welke documenten moet de verkoper dan nog aanleveren? 1. Energieprestatiecertificaat Het energieprestatiecertificaat (epc) geeft de koper een beeld van het energieverbruik van de woning. Dat gebeurt op basis van een energiescore met een schaal van 0 (zeer energiezuinig) tot meer dan 700 (energieverslindend). Het certificaat informeert de koper ook over maatregelen die hij kan nemen om de score te verbeteren en geeft een schatting van de kosten daarvoor. Een epc moet worden opgemaakt door een erkende deskundige en is tien jaar geldig. Als verkoper moet u over dat certificaat beschikken zodra u de woning te koop aanbiedt. Het moet ook vermeld worden in alle advertenties, anders riskeert u een boete. Ook bij de verkoop van een woning die wordt gesloopt en heropgebouwd moet u voorzien in een energieprestatiecertificaat. Er is maar één situatie waarin u dat document niet moet aanleveren. ‘Een epc is niet verplicht bij woningen die onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard’, zegt Dorien Stevens, communicatieverantwoordelijke bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. 2. Elektriciteitsattest Voor woningen die van voor 1 oktober 1987 dateren bent u verplicht de elektrische installatie bij verkoop te laten controleren. Veel oude installaties voldoen niet meer aan de huidige normen. Bij recentere woningen is dat niet nodig, omdat die al een dossier over de elektrische installatie hebben. Als er wijzigingen gebeurden, of het attest ouder dan 25 jaar is, moet u de installatie opnieuw laten keuren. Het keuringsverslag moet ten laatste bij het verlijden van de akte aan de koper bezorgd worden. In twee gevallen is een elektriciteitsattest niet verplicht. ‘De koper en de verkoper kunnen overeenkomen om de elektrische installatie niet te laten keuren, omdat de koper het gebouw zal slopen. Of omdat de koper de elektrische installatie volledig zal vernieuwen’, zegt Ewoud Hasenbos van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. De koper moet dan wel de bevoegde instantie, de Algemene Directie Energie, op de hoogte brengen van de sloop. In het geval van een vernieuwing van de elektrische installatie moet de koper die ook laten keuren voordat die in dienst genomen wordt. Bron: De Tijd
agent cut out
Contacteer ons X