26/01/2022 Uw huurder wil een laadpaal installeren in de huurwoning

De huurder van uw huurwoning wil zich een elektrische of hybridewagen aanschaffen en daarvoor dan ook een elektrische laadpaal (laten) installeren in de garage van de huurwoning. Welke spelregels gelden er dan bij woninghuur?

Wie staat daar voor in?

Bij aanvang van de huur. U bent als verhuurder in principe niet verplicht om de woning aan de huurder ter beschikking te stellen met een laadpaal die het laden van een elektrische wagen mogelijk maakt. In de wetgeving zijn minimumnormen voorzien waaraan een huurwoning moet voldoen, en daar hoort de verplichte aanwezigheid van een laadpaal niet bij. De huurder kan dus niet eisen dat u dat zou voorzien.

Tijdens de looptijd van de huur. De huurder kan u ook dan niet verplichten om de laadpaal te installeren indien hij die nodig heeft in de loop van de huur. Hij moet dat zelf doen of laten doen door bv. de leasemaatschappij of de werkgever. Laat hij zelf een laadpaal installeren, dan zal hij trouwens ook recht hebben op een belastingvermindering in de personenbelasting, maar dat is een ander verhaal.

Heeft hij uw akkoord nodig? Als verhuurder staat u het sterkst als uw contract voorziet dat de huurder geen enkele wijziging aan het pand mag aanbrengen zonder uw toestemming. Dan is het duidelijk. Het installeren van een laadpaal is een wijziging aan uw huurpand die de huurder dan niet kan doorvoeren zonder u daarin te kennen. U kunt de installatie weigeren of bv. vragen dat hij de laadpaal buiten op de oprit installeert, al moet u daarvoor wel gegronde redenen hebben, bv. de veiligheidsrisico’s of het feit dat de elektrische installatie daarmee niet compatibel is. Anders kan het beschouwd worden als een misbruik van uw weigeringsrecht.

Tip. Gaat u akkoord, maak dan duidelijke afspraken. Zet bv. op papier dat hij de installatie doet op zijn kosten, door een welbepaalde vakman, en dat hij hem laat staan wanneer hij vertrekt zonder dat u daarvoor moet betalen (of dat hij hem moet verwijderen bij vertrek), enz. Het best houdt u ook de vinger aan de pols opdat de werken op een veilige manier gebeuren.

Voorziet uw contract niets? Dan kunt u niet zomaar weigeren. De kans is in ieder geval zeer reëel dat indien u weigert en de huurder dat voor de rechter brengt, dat die zou oordelen dat het plaatsen van een laadpaal een werk is dat de huurder mag uitvoeren. Indien het contract niets voorziet, mag de huurder immers werken in het pand uitvoeren mits hij het uitzicht of de structuur van het gebouw niet wijzigt.

Wat op het einde van de huur?

Niets voorzien in het contract. Is er niets voorzien in het contract, dan is de situatie onduidelijk. De huurder zal dan in principe wel het pand in zijn oorspronkelijke toestand moeten herstellen. Werken die eenvoudig verwijderd kunnen worden, worden in principe verwijderd, maar kunnen ook behouden worden, soms met betaling van de ‘meerwaarde’. Niet-verwijderbare verbeteringen kunnen vergoed worden als ze noodzakelijk of nuttig waren. Over de vergoedingsregelingen bestaat er dan veel discussie.

Meestal is dat wél voorzien. Voorzie dat u bij het einde van de huur als verhuurder de keuze heeft om uitgevoerde werken hetzij kosteloos te behouden, hetzij de huurder te verplichten ze te verwijderen op zijn kosten.

Bron: Tips & Advies Vastgoed, 14/01/2022
agent cut out
Contacteer ons X