12/01/2022 Hervorming Vlaamse verkooprechten goedgekeurd

Verlaging en verhoging van verkooprechten

Sinds 1 januari zijn de verkooprechten bij de aankoop van een eerste en enige woning verlaagd van 6% naar 3%. De datum waarop de authentieke akte wordt verleden is bepalend. Wie in 2021 nog een compromis tekende voor een enige woning waarvan de akte pas in 2022 verleden wordt, zal zo toch nog van het verlaagde 3%-tarief kunnen genieten. Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw van de enige eigen woning zakt het tarief van 5% naar 1%. 

De verkooprechten bij het verwerven van een tweede (of derde, vierde...) woning daarentegen stijgen van 10% naar 12%. 12% wordt het standaardtarief voor het verkooprecht in Vlaanderen en geldt ook bij de aankoop van bv. een bouwgrond of een commercieel pand.

Meeneembaarheid dooft geleidelijk uit

Daarnaast is het zo dat het regime van de meeneembaarheid, de mogelijkheid om de verkooprechten die betaald werden bij een vorige woning af te trekken van de verkooprechten bij een nieuwe woning, geleidelijk zal uitdoven tegen uiterlijk 31 december 2023. De akte voor de nieuw aangekochte woning moet ten laatste op 31 december 2023 verleden zijn. De rechten zijn enkel meeneembaar wanneer ze betrekking hebben op authentieke aankoopakten die verleden zijn voor 1 januari 2022.

De nieuwe verlaagde rechten van 3% en 1% zijn niet combineerbaar met de meeneembaarheid. Kopers van wie de akte na 1 januari verleden wordt, hebben de keuze tussen hetzij het nieuwe verlaagde tarief, hetzij het oude tarief (6%) samen met de meeneembaarheid.

agent cut out
Contacteer ons X