22/12/2021 Renoveren én uitbreiden tegen 6% btw?

U gaat bij uw woning een tuinhuis of een garage bouwen. Kan dat tegen het verlaagde tarief van 6% btw? Maakt het dan iets uit of het gaat om een woning die u als zelfstandige ook voor uw zaak gaat gebruiken?

6% btw voor renovatie

Pand ouder dan tien jaar. Laat u werken uitvoeren aan een pand dat minstens tien jaar oud is, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen 6% btw.

Na de werken gebruiken als privéwoning. Voorwaarde is dat het pand na de uitvoering van de werken hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt. Het pand mag dus wel deels beroepsmatig gebruikt worden, maar het privégebruik moet overheersend (meer dan 50%) zijn.

Let op!  Hebben de werken in geval van gemengd gebruik uitsluitend betrekking op het beroepsmatige gedeelte, dan geldt het 6%-tarief niet.

Tip 1. Een kantoorgebouw omvormen tot privéwoning is dus perfect mogelijk tegen 6% als voldaan is aan de overige voorwaarden.

Tip 2. Ook een woning die eigendom is van een vennootschap, en waarin bv. de bedrijfsleider woont, komt in aanmerking voor het tarief van 6%.

Niet voor alle diensten... Intellectuele prestaties zoals de diensten van architecten, bouwingenieurs en veiligheidscoördinatoren zijn steeds onderworpen aan het normale tarief van 21%.

... en ook niet voor alle werken! Ook op sommige materiële werken moet steeds 21% btw aangerekend worden. Het gaat dan bv. om de levering met plaatsing van elektrische toestellen, tuinwerkzaamheden (met uitsluiting van de levering van het plantgoed), werken die betrekking hebben op zwembaden, sauna’s, siervijvers, tuinhuizen, enz.

Kan ook voor uitbreidingswerken!

Bijbouwen. Gaat het om uitbreidingswerken – u bouwt bv. een garage, berging, studio of tuinhuis aan uw woning – dan geldt het tarief van 6% als er voldaan is aan twee bijkomende voorwaarden.

1. Slechts beperkt bijbouwen. De totale oppervlakte van het oude gedeelte moet groter zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken. Een woning van 200 m² uitbreiden tot 300 m² is dus in principe geen probleem.

2. Eén geheel vormen. Het nieuwe gedeelte mag niet onafhankelijk van het oude gedeelte functioneren. Het nieuwe gedeelte van het gebouw moet het oude gedeelte dus aanvullen en er inzake aanwending één geheel mee vormen.

Tip.  Het is wel niet vereist dat het nieuwe gedeelte zich onder hetzelfde dak bevindt als het oude.

Studio. Een studio die bv. over een keuken, een slaapruimte en een badkamer beschikt, zal dus niet in aanmerking komen. Het gaat dan immers om een afzonderlijke woonentiteit die onafhankelijk van de oude woning kan functioneren.

Garage. Dat kan tegen 6% btw als die ‘bij uw woning’ hoort. Ook een garage of carport die losstaat van uw woning (bv. achteraan in de tuin) komt dus in aanmerking voor het verlaagde tarief.

Tuinhuis. Dat kan enkel tegen 6% btw als het tegen de woning aangebouwd wordt. Staat dat echter verderop in de tuin, dan is het tarief van 21% van toepassing.

Bron: Tips & Advies Vastgoed, 21.12.2021
agent cut out
Contacteer ons X