08/12/2021 Uw huurder geeft geen of onvoldoende opzeg...

Uw huurder laat weten dat hij de gewone negenjarige woninghuur wil stopzetten. Welke opzegtermijn moet hij dan respecteren? Moet hij u als verhuurder een vergoeding betalen als hij geen of onvoldoende opzeg gaf?

Huurder zegt op

Opzeg van drie maanden. Uw huurder kan een woninghuurcontract van negen jaar op ieder moment stopzetten. Hij moet in dat geval vooraf wel een opzegtermijn van ten minste drie maanden respecteren.

Let op!  Dat geldt in Vlaanderen wel enkel als het huurcontract geregistreerd is. Dat moet in principe binnen de twee maanden na het sluiten van het contract gebeuren. Is dat niet zo, dan kan de huurder er toch van vandaag op morgen uit zonder een opzegtermijn te moeten respecteren. In Wallonië en Brussel werd die regeling strenger en moet de huurder u eerst een aanmaning sturen.

Goed om te weten. De opzeg gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw huurder zijn opzeg geeft. Geeft hij een opzeg op 28 december 2021, dan gaat die dus in op 1 januari 2022 en loopt die tot eind maart.

Eerste drie jaar: opzegvergoeding

Vergoeding van drie, twee of één maand huur. Eindigt een gewoon negenjarig huurcontract tijdens de eerste drie jaar, door een opzeg van de huurder, dan is hij hoe dan ook een opzegvergoeding verschuldigd in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar.

Tip.  U moet als verhuurder niet bewijzen dat u effectief schade geleden heeft. Die vergoeding ligt vast in de wet en kunt u als verhuurder dus in ieder geval vragen.

Let op!  Eindigt de opzegtermijn na de eerste drie jaar, dan is er geen opzegvergoeding verschuldigd.

Weg zonder opzeg, wat dan?

Een (extra) vergoeding. Ook als de huurder vóór het einde van de opzegtermijn vertrekt of geen opzeg geeft, moet hij u nog altijd de huur betalen voor de hele opzegperiode. Geeft hij dus geen opzeg, dan moet hij u een vergoeding van drie maanden huur betalen. Die vergoeding komt dan in principe boven op de opzegvergoeding.

Let op!  In dat geval aanvaardt u wel het best niet zomaar de sleutels. Vermeld dat u de sleutels enkel aanvaardt “onder voorbehoud en zonder afstand te doen van uw aanspraken en rechten op verdere huurgelden en schadevergoedingen”.

Tenzij u de woning direct opnieuw verhuurt. Blijkt dat u tijdens de opzegperiode al een nieuwe huurder heeft, dan loopt u echter het risico dat de rechter de huurder niet de volledige periode aanrekent, zo bleek uit een recente uitspraak (vred. Binche, 17.09.2020) .

Tip.  Blijft het pand verder leegstaan, dan kunt u echter gerust op uw strepen staan en de betaling van de drie maanden huur vragen. Naast de huur mag u ook de kosten aanrekenen, zoals de algemene kosten voor de poetsvrouw, de lift, enz., in een appartementsgebouw.

agent cut out
Contacteer ons X