03/11/2021 Meer tijd om oude woning te verkopen!

Gunsttarief gezinswoning in Vlaanderen. Het tarief voor de verkooprechten op een enige gezinswoning bedraagt momenteel 6% (5% bij ingrijpende energetische renovatie). Een van de voorwaarden is wel dat u geen andere woning bezit.

Tip.  Zoals u wellicht weet, zouden die tarieven vanaf 1 januari 2022 dalen naar respectievelijk 3% en 1%.

Oude woning nog niet verkocht? Dat is op zich geen probleem. U geniet immers meteen het gunsttarief als u zich engageert om die woning te vervreemden binnen een termijn van één jaar.

Let op!  Verkoopt u niet tijdig, dan bent u naast de betaling van de aanvullende rechten ook een belastingverhoging van 20% verschuldigd.

Binnenkort twee jaar de tijd! Die termijn van één jaar bleek in de praktijk niet altijd voldoende. Voor aankopen vanaf 1 januari 2022 (datum notariële akte telt) zou u daarom twee jaar de tijd krijgen.

Tip.  Die termijn van twee jaar komt dan overeen met de termijn die reeds van toepassing was voor de ‘meeneembaarheid’.

Ook tijdig domicilie nemen. Dat is ergens logisch natuurlijk. Daarvoor heeft u sinds 1 juni 2021 drie jaar de tijd (vijf jaar bij ingrijpende energetische renovatie).

Bron: Tips&Advies Vastgoed, 26/10/2021
agent cut out
Contacteer ons X