01/09/2021 Borgstelling voorzien bij woninghuur?

U wilt als verhuurder graag een familielid van de huurder, bv. de ouder, zich borg laten stellen. Is dat een goed idee? Wat zei de rechter onlangs?

De Vlaamse huurwaarborg. Zoals u wellicht weet, bestaat er een nieuwe regeling voor woninghuurcontracten gesloten in Vlaanderen sinds 1 januari 2019. Het Vlaamse Woninghuurdecreet maakt voor die contracten een hogere huurwaarborg (maximaal drie maanden) mogelijk.

Een huurwaarborg én een borg kan niet meer in Vlaanderen! Onlangs bevestigde een Vlaamse vrederechter (vred. Gent, 08.09.2020) dat indien de huurder reeds een huurwaarborg stortte op een geïndividualiseerde rekening, er geen extra borgstelling (bv. door een familielid) meer mogelijk is. Dat standpunt was er voordien ook al in de rechtsleer. U moet als verhuurder m.a.w. voortaan kiezen voor ofwel een huurwaarborg, ofwel een borgstelling. De huurder kan niet zelf kiezen voor een borgstelling in plaats van een huurwaarborg, enkel de verhuurder kan dat.

Kies dan het best voor een huurwaarborg! U kunt als verhuurder het best vragen om een ‘gewone huurwaarborg’ te storten, bv. op een geïndividualiseerde rekening bij de bank. Zo’n waarborg biedt u meer garanties dan een borgstelling. Die borgstelling moet immers op basis van het Vlaamse Woninghuurdecreet ook beperkt blijven tot drie maanden huur.

In Brussel en Wallonië. Ook hier is er discussie of een cumulatie van een huurwaarborg en een borgstelling wel mogelijk is.

Tip. Er is in de wetgeving in Brussel en Wallonië wel niet voorzien dat de borgstelling beperkt moet blijven tot drie maanden huur. De borgstelling kan dus ruimer zijn dan de huurwaarborg.

Goed om te weten. Voor de verhuur aan een student geldt in Vlaanderen een andere regeling. Hiervoor blijft een borgstelling wel (onbeperkt) mogelijk.

Laat ‘borg’ beter mee het huurcontract tekenen! Soms laten verhuurders de persoon die borg wil staan gewoon mee het huurcontract tekenen alsof hij/zij ook een huurder zou zijn. Voorziet u dan dat de huurders hoofdelijk en solidair instaan voor de betaling van de huur, dan bekomt u hetzelfde resultaat als met een borgstelling.

Let op!  Hier is ook weleens discussie over. Bovendien kan zo’n ‘medehuurder’ in de verschillende gewesten voortaan vroegtijdig een opzeg geven. Ondanks dat alles blijft dit o.i. toch een betere optie.

Bron: Tips&Advies Vastgoed, 01/09/2021
agent cut out
Contacteer ons X