18/08/2021 Handhaving verplicht conformiteitsattest wordt aangeschroefd

Een 50-tal Vlaamse gemeenten hebben ondertussen het conformiteitsattest verplicht. Dit voor minstens een deel van de huurwoningen op het grondgebied. Meestal is er een getrapte inwerkingtreding, met verschillende deadlines al naargelang het bouwjaar, de specifieke ligging van de huurwoning, … Verhuurders die geen conformiteitsattest hebben, kunnen een GAS-boete van max. €350 opgelegd krijgen. Vroeger kon dat slechts éénmalig. Een recent decreet draait de duimschroeven echter aan. Voortaan kan de gemeente ieder jaar beboeten, tot men wél over een conformiteitsattest beschikt.

Zo wil het voltallige Vlaams Parlement (het decreet werd unaniem goedgekeurd) de handhaving meer slagkracht geven. Het decreet is zopas in het Belgisch Staatsblad verschenen en is in werking getreden op 13 augustus 2021.

Raadpleeg hier een handig overzicht van de gemeenten waar een conformiteitsattest verplicht is!

agent cut out
Contacteer ons X