07/07/2021 Is een brandverzekering verplicht?

Een brandverzekering, ook wel woningverzekering genoemd, dekt meer dan louter en alleen brandschade. Ook in geval van bliksem-, storm-, waterschade, overstroming, inbraak en glasbreuk kan de brandverzekering tussenkomen. Als huurder of eigenaar van een appartement of huis loopt men immers tal van risico’s. Is zo'n verzekering verplicht? En wat als men eigenaar is van een appartement in mede-eigendom?

Een woonverzekering beschermt de waarde van een huis, alsook de inboedel en dekt eveneens de aansprakelijkheid wanneer andere personen schade lijden, bijvoorbeeld bij een brand in de verzekerde woning.

Wettelijk is niemand verplicht een woonverzekering af te sluiten. Toch wordt ze in bepaalde gevallen opgelegd, bv. in geval een hypothecair krediet wordt afgesloten.

Als eigenaar van een huis of appartement

Indien men een huis of een appartement koopt met eigen middelen is men wettelijk gezien niet verplicht een woonverzekering af te sluiten. 

Doet men dat niet dan is men als eigenaar wel zelf verantwoordelijk voor de schade aan de woning en/of inboedel wanneer er iets misloopt.

Wanneer men een hypothecaire lening dient af te sluiten voor de aankoop, opbouw of verbouwing van een onroerend goed zal de bank de verplichting opleggen aan de eigenaars om een woonverzekering af te sluiten om er zeker van te zijn dat het onroerend goed na schade ook weer kan worden opgeknapt en zijn waarde kan behouden. De woning of het appartement is immers de waarborg voor de terugbetaling van de aangegane lening. 

Een woonverzekering kan men wel steeds afsluiten bij de verzekeraar naar keuze.

Als eigenaar van een appartement in mede-eigendom

In een appartementsgebouw wordt vaak gekozen voor een zogenaamde blokpolis. De syndicus sluit dan voor alle eigenaars een overkoepelende polis af, waarbij elke eigenaar verzekerd is voor zijn deel. 

Zo’n polis is in principe goedkoper dan wanneer elke eigenaar apart een verzekering aangaat. Ook de schadeafwikkeling verloopt vlotter, omdat er geen verschillende verzekeringsmaatschappijen bij betrokken zijn.

In geval van een blokpolis betalen alle mede-eigenaars een premie in functie van hun aandeel in het gebouw. Die polis kan zowel de gemeenschappelijke ruimten (trappen, liften, ...) als de privéruimten verzekeren.

Aparte verzekering voor inboedel

Een dergelijke verzekering dekt meestal niet de inboedel van de verschillende appartementen en andere bijgebouwen. Daarvoor dient elke eigenaar zelf een verzekering voor de waarde van de inboedel van zijn appartement af te sluiten.

Het is ook mogelijk dat de verzekerde bedragen voor de individuele appartementen lager is dan de nieuwwaarde van het appartement (bv. omdat men duurdere materialen heeft gebruikt voor de inrichting zoals parket, marmer, ingebouwde keuken, …). In dat geval kan men als individuele eigenaar zelf nog een aparte verzekering sluiten voor de waarde die door de globale polis niet verzekerd is.

Bron: CIB, Vraag & antwoord, 14/06/2021
agent cut out
Contacteer ons X