19/02/2020 Hoe lang blijft mijn bod geldig?

Als vastgoedmakelaar is er weinig leuker dan het vinden van de juiste koper voor de juiste woning. Onze rol als matchmaker hebben we dan ten volle vervuld.

Heel af en toe echter bedenkt de koper zich nadien en gaat hij ervan uit dat hij zijn bod nog wel zal kunnen herroepen. Maar dat is niet altijd even eenvoudig.

We zetten het belangrijkste even op een rijtje.

Consensualisme of loutere wilsovereenstemming

Inzake verkoop van goederen, dus ook van onroerende, volgt men in België nog steeds de leer van het consensualisme. Dit houdt in dat een loutere wilsovereenstemming tussen verkoper en koper volstaat voor het totstandkomen van de verkoop. Daarbij moet er duidelijkheid zijn omtrent het voorwerp van de verkoop (de woning), alsook over de belangrijkste voorwaarden (zoals bv. de prijs). Maar van zodra dat het geval is, is de koop in principe gesloten.

Bewijs?

Vanzelfsprekend zal de loutere wilsovereenstemming aangetoond moeten kunnen worden. Een schriftelijke neerslag van het akkoord is aangewezen. En daarvan is een bod of aankoopbelofte een eerste bestanddeel. Hiermee uit je als kandidaat-koper je engagement om een welbepaald onroerend goed tegen een welbepaalde prijs aan te kopen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden (zoals bv. een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een financiering).

Van zodra de verkoper dergelijk bod aanvaardt en ondertekent voor akkoord, is de koop gesloten en kan je als kandidaat-koper dus niet meer zomaar terugkomen op je engagement.

Geldigheidsduur van een bod

Nergens wordt door een wet bepaald hoelang een uitgebracht bod geldig blijft. Een verkoper zou dus oneindig kunnen blijven wachten om akkoord te gaan met je bod, en zo de kat uit de boom kijken tot er een eventueel beter bod uit de bus komt. Weet dan wel dat je als kandidaat-koper principieel steeds het recht hebt om je bod te herroepen en in te trekken, op voorwaarde dat en zo lang je bod niet aanvaard werd door de verkoper. Eén keer je bod aanvaard werd, is er geen weg meer terug.

Tip!

Beter nog is als kandidaat-koper je bod qua geldigheidsduur te beperken. Vermeld in je bod dat dit geldig blijft tot een bepaald uur op een bepaalde datum. Heeft de verkoper tegen die tijd jouw bod niet aanvaard, dan ben je weer 'vrij'.

Je kan dan nog altijd beslissen een nieuw bod te doen, of je eerste bod te verlengen. Maar specifieer ook daarbij steeds een uiterste datum tegen wanneer je een reactie verwacht van de verkoper.

Opgepast! Het uitbrengen van een bod is niet vrijblijvend!

Nogmaals, als je een bod uitbrengt en de verkoper gaat ermee akkoord, is de koop in principe gesloten. Let er dus mee op meerdere biedingen uit te brengen op meerdere woningen (bv. na een dag vol bezoeken aan verschillende panden). Er is niets vrijblijvend aan het uitbrengen van een bod. Als de respectievelijke verkopers van de woningen stuk voor stuk akkoord gaan met het door jou uitgebrachte bod op hun woning, ben je dus plots eigenaar van meerdere panden. En dat was misschien niet de bedoeling?

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan