12/02/2020 Is een huurovereenkomst altijd jaarlijks opzegbaar?

Stel, u wilt als verhuurder een woninghuur voor een hoofdverblijfplaats sluiten voor drie jaar. Kunt u dan voorzien dat die jaarlijks opzegbaar is, ook door u als verhuurder? Hoe voorkomt u in dat geval een veelgemaakte fout?

Woninghuur van drie jaar

Op zich kunt u dat voorzien in het contract. De Woninghuurwet voorziet immers, naast een gewone huur van negen jaar, de mogelijkheid voor een huur van korte duur van maximaal drie jaar.

Let op!  Wilt u dat de huur inderdaad eindigt na drie jaar, zeg dan dat contract tijdig op, dus ten minste drie maanden vóór de voorziene einddatum. Zonder zo’n opzeg wordt het immers automatisch een contract van negen jaar.

Niet vroeger opzegbaar als verhuurder!Daar knelt het schoentje dikwijls. Zo’n contract van drie jaar vroeger opzeggen als verhuurder kan namelijk niet. Een contract van korte duur kan in geen van de drie gewesten vroeger opgezegd worden door u als verhuurder. Voorziet u toch een opzegmogelijkheid, dan is die simpelweg niet geldig.

Tenzij voor eigen gebruik? Een opzeg voor zgn. eigen gebruik (gebruik door uzelf of een naast familielid) van een contract van korte duur, is wel voorzien in Wallonië en Brussel, maar niet in Vlaanderen. In Brussel en Wallonië kan het wel, nl. met een opzeg van drie maanden, maar zijn er beperkingen. Zo kan het enkel na het eerste huurjaar. U moet als verhuurder in Brussel en Wallonië dan bovendien een vergoeding betalen aan uw huurder die gelijk is aan één maand huur. Dus ook in Brussel en Wallonië is het geen ideale optie.

Starten met woninghuur van één jaar

Dat is dan dikwijls een betere optie. Wilt u ervoor zorgen dat u het contract jaarlijks kunt opzeggen als verhuurder, dan kan dat enkel door effectief een woninghuurcontract van één jaar te sluiten.

Eén jaar en daarna nog een jaar? In het Vlaams gewest mag zo’n contract van korte duur – zoals ook vroeger in de Woninghuurwet – nog maximaal één keer verlengd worden, bv. met nogmaals een jaar.

Let op!  Voorziet u een woninghuur van één jaar, dan kan die nadien verlengd worden tot twee jaar, maar niet meer tot drie jaar. Zegt u als verhuurder niet op na het einde van het tweede jaar, dan gaat het automatisch om een woninghuur van negen jaar.

Goed om te weten. Voorzie in Vlaanderen dus een duurtijd van één jaar die nog één keer verlengd wordt. U kunt ook kiezen voor een duurtijd van 18 maanden die nog één keer verlengd wordt.

Anders in Brussel en Wallonië! In Wallonië en Brussel kunt u in de nieuwe regeling wél drie contracten van één jaar na elkaar sluiten. Er zijn in Wallonië immers twee verlengingen mogelijk. In Brussel zijn er zelfs zes verlengingen mogelijk!

Let op!  De regel blijft wel dat de totale duurtijd van de contracten samen maximaal drie jaar mag bedragen.

Voorzie de verlenging al in het contract. U kunt in het woninghuurcontract een clausule voorzien die bepaalt dat er na het einde van het contract, indien het niet opgezegd is, automatisch een verlenging plaatsvindt. U kunt dus met uw huurder een contract sluiten voor één jaar en voorzien dat dit automatisch nadien verlengd wordt; één keer in Vlaanderen en twee keer in Wallonië of tot zes keer in Brussel.

(bron: Tips & Advies Vastgoed dd. 10/02/2020)

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan