05/02/2020 Vruchtgebruik, wat is dat nu eigenlijk?

Vruchtgebruik is een term die we vrij alledaags gebruiken. Maar als we er dieper op ingaan, blijkt dat niet iedereen even goed ziet wat dit allemaal inhoudt.

Zoals het woord zelf laat vermoeden, kan je als vruchtgebruiker genieten van de 'vruchten' van een goed. Dit kan zowel slaan op onroerende als op roerende goederen (bv. een bankrekening). Of zoals het Burgerlijk Wetboek het letterlijk stelt: "Vruchtgebruik is het recht om van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in stand te houden."

Vruchtgebruik

Als vruchtgebruiker heb je dus het 'genot' van een zaak, waarvan een ander de 'eigendom' heeft. Belangrijk om weten is dat 'genot' meer omvat dan het loutere gebruik. Bij vruchtgebruik over een woning wil dit dus zeggen dat de vruchtgebruiker in de woning zal mogen wonen, maar dat hij de woning ook mag laten bewonen door een derde. De vruchtgebruiker mag de woning dus verhuren, waarbij hij uitsluitend recht heeft op de huurinkomsten.

Gedurende het vruchtgebruik, is de vruchtgebruiker verplicht het goed instand te houden. Hij moet het dus in goede staat onderhouden en de nodige herstellingen (tot onderhoud) uitvoeren. De grove herstellingen blijven ten laste van de eigenaar, hoewel het nieuwe goederenrecht wel voorziet in de mogelijkheid de vruchtgebruiker te verplichten proportioneel bij te dragen in deze kosten.

De periodieke lasten, zoals bv. de onroerende voorheffing, zijn voor rekening van de vruchtgebruiker.

Blote eigendom

De eigenaar die geconfronteerd wordt met een vruchtgebruik, wordt de 'blote eigenaar' genoemd. Zijn eigendomsrecht wordt, zolang het vruchtgebruik duurt, wel sterk beperkt, aangezien hij niet beschikt over het vrij genot en gebruik van het goed.

De blote eigenaar kan wel vrij beschikken over zijn blote eigendom. M.a.w. hij kan dit steeds zelf verkopen of wegschenken, zelfs zonder akkoord van de vruchtgebruiker.

Voor de verkoop van de gehele eigendom, vruchtgebruik en blote eigendom samen, is vanzelfsprekend wel de instemming van blote eigenaar én vruchtgebruiker vereist.

Hoe eindigt een vruchtgebruik?

Ook dit wordt vastgelegd door ons Burgerlijk Wetboek (art. 617):

. hetzij door het overlijden van de vruchtgebruiker

. hetzij door het verstrijken van de termijn waarvoor het werd verleend

. hetzij door de vereniging van vruchtgebruiker en blote eigenaar in één en dezelfde persoon (in één hand)

. hetzij door niet-uitoefening van het vruchtgebruik gedurende 30 jaar

. hetzij door de gehele vernietiging van het goed waarop het vruchtgebruik gevestigd is.

Meer vragen?

Neem gerust contact op met onze jurist, Hein De Win. Hij helpt u graag verder!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan